Kursy

Home / Kursy

Metoda zintegrowanych umiejętności językowych

Stosujemy sprawdzoną metodę łączenia tych czterech sprawności językowych. Dzięki ich równoległemu rozwijaniu, wzbogacaniu leksyki i utrwalaniu gramatyki język obcy nagle przestaje być obcym. Proponujemy naukę w małych grupach: maksymalnie 12 osób – gwarantuje to szybsze osiąganie zamierzonych efektów i indywidualne podejście do każdego klienta.

Wizytówką naszej szkoły jest trymestralny system kształcenia.Rok szkolny dzielimy na 3 trzymiesięczne części a każda z nich kończy się egzaminem składającym się z etapu pisemnego i ustnego. Wyniki egzaminów decydują o zakwalifikowaniu się na wyższy poziom zaawansowania. Pozwalają one również na bieżąco monitorować rozwój Państwa umiejętności i przyrost wiedzy. Na zakończenie roku uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia kursu na danym poziomie wraz z oceną końcową.

Korzystamy z najnowszych podręczników renomowanych wydawnictw: Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson Longman, Macmillan oraz MM Publications. Nie są one jednak jedynym źródłem ćwiczeń, z których korzystamy na zajęciach. Wzbogacamy je materiałami dodatkowymi ze źródeł internetowych, na co pozwalają nam tablice interaktywne w każdej z sal zajęciowych. Dzięki nim możemy urozmaicać zajęcia oraz wprowadzać jeszcze więcej autentycznych materiałów do nauki.

Click here to change this text