Kursy STANAG poz. 1 i 2

Kursy STANAG poz. 1 i 2

W naszej ofercie posiadamy kurs przygotowujący do egzaminów z języka angielskiego Ministerstwa Obrony Narodowej wg normy STANAG 6001. Obecnie można skorzystać z kursów na poziomie 1 i 2. Uczestnictwo w kursie oraz zdanie egzaminu resortowego nie tyko potwierdza znajomość języka we wszystkich krajach NATO, ale także jest brane pod uwagę podczas rekrutacji na uczelnie wojskowe. Szkolimy zarówno żołnierzy przygotowujących się do misji zagranicznych, jak i tych stacjonujących w Polsce. Nauczamy zgodnie z „Ramowym Programem Nauczania w Siłach Zbrojnych RP” i  na każdy kurs składają się zajęcia ogólne, z języka niespecjalistycznego, oraz 20% zajęć z języka wojskowego różniącego się w zależności od specjalności kursanta. Lektorzy prowadzący zajęcia posiadają uprawnienia do przeprowadzania kursów wg normy STANAG 6001.