Romeo and Juliet

17 kwietnia 2015 roku w Teatrze Rozrywki w Chorzowie owacjami na stojąco cieszyli się uczniowie Chorzowskich szkół, którzy przedstawili „Romea i Julię”.